بسته آموزشی پرورش خیار

در انبار

این بسته از چندین بخش اصلی تشکیل شده است :

1. مدیریت

2.کوددهی

3. هیدروپونیک

4. تاسیسات

5. آبیاری

6. تغذیه

7. برنامه غذایی و آبی

از مقدماتی تا پیشرفته,اصول پرورش,مدیریت پرورش,4عدد جزوه+1 عدد DVD و 1 عدد

58,000 تومان